Försäkring för solpaneler

Du har noggrant planerat dina solpaneler genom att begära och utvärdera offert och efter lång diskussion har du valt en leverantör och installationen har installerats. En månad senare slog kraftiga skurar i Sverige. Som stolt ägare av solpaneler kommer detta att göra dig lite nervös. En gren faller på panelerna i den stora ek som står bredvid huset. Eller duschar det med hagelstenar med en tennisbolls storlek?

Ge alltid vidare

När du har solpanelerna på ditt tak, kontakta ditt försäkringsbolag eller förmedlare som sköter din hemförsäkring. I vissa fall kommer en liten justering av premien att krävas, värdet på ditt hem har trots allt ökat. I vissa fall är en justering inte nödvändig och täcks helt enkelt av standardförsäkringsskyddet. Normalt täcks skador från brand, åska, hagel, vatten och blixtnedslag.

Hemförsäkring täcker solpaneler

Solpaneler är, som det kallas i försäkringsmark, ”jord- och nagelsäkra” för hemmet. Detta gäller alla föremål som är fästa i hemmet på ett sådant sätt att de inte bara kan tas bort från hemmet. Nästan alla försäkringsgivare tillämpar denna regel, men se upp, för försäkringsgivare håller inte alltid med den här regeln och finner att den faller under hemförsäkringen och då finns det begränsande villkor. Men för de flesta försäkringar täcks både solpanelerna och växelriktaren av hemförsäkring.

I sin guide i mars 2014 inkluderade konsumentföreningen en lista över 30 försäkringsbolag från vilka det undersöktes om och i så fall hur solpaneler täcks av dessa företags hemförsäkring. Denna lista visar att några av dem inte ger något skydd för skador på solpaneler. I artikeln anges också att antalet skadeståndsanspråk inte är så dåligt enligt majoriteten av försäkringsgivarna.

Ansvarsförsäkring

Som bostadsägare är du också ansvarig för skador orsakade, till exempel av en takpanna som blåser av taket och hamnar på en bil eller värre, en förbipasserande. Denna typ av skada täcks av din ansvarsförsäkring. Om skada av någon anledning orsakas av att en solpanel blåses bort till tredje part eller föremål som tillhör tredje part, faller detta också under denna försäkring. När du installerar solpaneler själv är det klokt att informera försäkringen innan du börjar installera, eftersom något också kan gå fel under installationen.

Försäkring av solpaneler för hyresbostäder

När du placerar solpaneler på ditt hyreshem gäller andra regler. Du tecknar inte själv eller för att din hyresvärd gör det. I så fall kan du försäkra solpanelerna genom innehållsförsäkringen. Solpanelerna är då, precis som ett nytt kök, försäkrade under hyresgästens intresseavdelning.

Separat försäkring för solpaneler

Det är också möjligt att teckna en separat försäkring för solpaneler. Detta är dock ofta dyrare och inte nödvändigt eftersom allt redan är väl täckt av befintliga försäkringar. Kontrollera i alla fall med ditt försäkringsbolag om solpanelerna är täckta och hur.

Kontakta oss för solceller i Göteborg!